Officiële start 4 november!!

SENIORENVERVOER BOXTEL

We werken hard aan het opstarten van dit project voor laagdrempelig seniorenvervoer in Boxtel van deur tot deur. Ook de website is in ontwikkeling.

Medio oktober starten we met proefritten en intakes!

Bekijk de video alvast van de proefrit die we maakten met enkele senioren.

 

Informatie?

Bel Kees de Waal

06 -10 11 45 95

ANBI GEGEVENS

Gegevens

Stichting Seniorenvervoer Boxtel

Adres: Europalaan 16 5283 AN Boxtel

Telefoonnummer: 06-12518715 (vanaf media oktober)

Emailadres: info@seniorenvervoerboxtel.nl (vanaf media oktober)

KVK nr. 81893280

RSIN nr. 8622.60.279

Bank: NL09 RABO 0365 7268 50

Statutair bestuur: Voorzitter Kees de Waal, Secretaris Theo Savelkouls, Penningmeester Willem Kalverda

Beloningsbeleid

De Stichting Seniorenvervoer Boxtel wordt volledig bemand door vrijwilligers, die werkzaam zijn als chauffeur, planner of ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Ook het statutaire Stichtingsbestuur bestuur, zoals notarieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaande uit voorzitter Kees de Waal, secretaris Theo Savelkouls en penningmeester Willem Kalverda verrichtend hun werkzaamheden onbezoldigd. Voor een nadere uitwerking van de organisatie, doelstelling, financiële onderbouwing e.d wordt verwezen naar het ondernemingsplan in deze rubriek.

Ondernemingsplan

Nieuwsbrief 1