Nieuwsbrief 1 – 1 juni 2022

Geschreven door Andre Leermakers

juni 1, 2022

Van de voorzitter

Aanleiding
Door de stijgende levensverwachting, vergrijzing en het wegvallen van verzorgingshuizen worden mensen gedwongen om langer thuis te blijven wonen. Maar door bezuinigingen en beperkingen dreigt een grote groep (kwetsbare) senioren in een isolement te raken. Veelal zijn deze mensen ook minder mobiel en onzeker. Voor vervoer zijn zij daardoor vaak afhankelijk van derden.
Coöperatie Ouderen in Regie heeft als doelstelling “het bevorderen van de eigen regie van senioren op het gebied van wonen, welzijn en zorg”.
Door diverse signalen werd geconstateerd dat de vervoersmogelijkheden voor senioren binnen de gemeente Boxtel als onvoldoende werden ervaren.

Werkgroep
Eind 2019 werd besloten tot de oprichting van een werkgroep met de opdracht om een seniorenvervoersservice te realiseren: Busjes/auto’s die alléén binnen de gemeentegrenzen van Boxtel (incl. Lennisheuvel, Liempde en Esch) rijden van deur tot deur én tegen een laag tarief.
Om niet zelf het “wiel” uit te vinden werd overleg gevoerd met het bestuur van de Seniorenbus Vught. Naar aanleiding van zijn adviezen werd een ondernemingsplan geschreven, waarna diverse organisaties zijn benaderd voor sponsoring.
Uitgangspunt was om een bus aan te schaffen (€ 85.000) daarbij zouden ook de verdere opstartkosten nog opgeteld moeten worden. Door twee mogelijke subsidieverstrekkers, Rabobank en Stichting Sjef van de Laar werd aangegeven dat het inhoudelijk een prima ondernemingsplan was, maar financieel te ambitieus. In dezelfde periode is in een overleg met de voorzitter van de Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch gevraagd waarom wij een bus wilde hebben. In Den Bosch ging juist de overstap gemaakt worden van busjes naar elektrische personenauto’s, omdat er bijna altijd met vrijwel lege busjes (gemiddelde bezetting 1,2 passagier) werd gereden.
In de 2e versie van het ondernemingsplan is uiteindelijk gekozen voor een KIA E-Soul. Dankzij de subsidiebijdragen van het Oranjefonds, Rabobank, Stichting RCOAK, Provincie Noord-Brabant en Stichting Sjef van de Laar werd het ons mogelijk gemaakt om het Seniorenvervoer Boxtel te realiseren.

Toen kwam het werven van vrijwilligers voor diverse functies, zoals: chauffeurs, planners, ICT-ers, roosteraars, wagenparkbeheerder en een tweetal teamleiders.
In samenwerking met de Mooi Boxtelkrant werd tegen flink gereduceerde tarieven en in een kort tijdsbestek wekelijks advertenties voor werving van deze vrijwilligers geplaatst. Een eigen kantoorruimte werd ons door gemeenschapshuis de Rots gratis ter beschikking gesteld en daarnaast waren er diverse sponsoren die kantoormeubelen, PC, printer, telefoons, etc. schonken. Ook enkele ondernemers zorgden ervoor dat het ontwerp én de uitvoering van de belettering op de auto tegen een flink gereduceerd tarief werden uitgevoerd.
Na de feestelijke ingebruikname op 4 november 2021 werd al direct een wekelijks groeiend aantal vervoersaanvragen geconstateerd. Door coronamaatregelen medio half december jl. werd het seniorenvervoer tijdelijk stilgelegd. Vanaf half januari jl. werd een herstart gemaakt en liep het direct storm. In 4 weken tijd bleek dat al 100 maal (!) een vervoersaanvraag niet gehonoreerd kon worden. Het bestuur besloot daarop tot de aankoop van een tweede auto. Door de financiële situatie werd dat geen geheel nieuwe auto.
Bij garage-eigenaar Jeroen van Oorschot uit Liempde werd voor
€ 16.000.- een goede tweedehands KIA E-Soul aangeschaft. Hij heeft als sponsorbijdrage alle bijkomende kosten voor zijn rekening genomen, zoals importkosten, registratie kenteken, nieuwe banden, etc.
Deze tweede auto is sinds 25 april jl. operationeel en is inmiddels al volop in gebruik. De verwachting is dat bij de voortzetting van het stijgende aantal vervoersverzoeken medio oktober a.s. aan de inzet van een derde auto niet is te ontkomen. Om deze derde auto te kunnen financieren zal een crowdfunding-actie worden opgezet en daarnaast zal de werkgroep sponsoring niet alléén op lokaal niveau maar ook landelijk een aantal bedrijven c.q. organisaties gaan benaderen voor een subsidiebijdrage of donatie.

Kees de Waal, voorzitter SSB

Reacties van onze klanten

Mien Coolen:
Sinds november 2021 rijd ik elke woensdag met de taxi van de Stichting Seniorenvervoer Boxtel (SSB) van mijn huisadres naar mijn zwemles. Daar ontmoet ik mijn zwemvriendinnen voor een uurtje zwemmen. En dan na afloop natuurlijk een koffiemomentje.
Ik wil de vrijwilligersorganisatie SSB een groot compliment geven voor de fantastische service en bedanken voor de vriendelijkheid van de chauffeurs. Toen ik moeilijk liep namen zij alle tijd om mij te ondersteunen. Een heel mooi voordeel is dat het voor een zeer vriendelijke prijs is: € 1,50 voor een enkele reis.
Ga zo door, ik hoop dat ik nog lang van jullie service en deze vrijwilligers mag blijven genieten. Dank jullie wel!

Idi Spelbrink:
Vandaag mijn tweede bonnenboekje gekocht, dat wil zeggen dat ik al 10 ritten met het Seniorenvervoer heb gemaakt en tot volle tevredenheid!
Op 13 oktober 2021 kwam Johan Pietermans bij mij voor een intakegesprekje en hebben we de afspraak gemaakt dat ik iedere donderdagmiddag wordt opgehaald voor een ritje naar de Walnoot en terug. Je wordt van tevoren gebeld dat de auto onderweg is. Super!
De ritjes zijn altijd gezellig en er ontstaan leuke gesprekjes.
En nu is er dan een tweede Kia en kunnen nog meer mensen gebruik maken van dit Seniorenvervoer.
Ik ben heel blij met de SSB en hoop er nog lang gebruik van te maken.
Dank je wel aan alle vrijwilligers.
Tot de volgende rit!

Teamleiders

Johan Pietermans (67) en Hans Mestrum (63) zijn de teamleiders van de SSB. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie.
Sinds september 2021 werken zij voor de SSB. Hans was als lid van de werkgroep Seniorenvervoer de eerste vrijwilliger die door voorzitter Kees de Waal werd aangenomen en was vanaf het begin betrokken bij het seniorenvervoer. Hans meldde zich (net als Johan) in eerste instantie aan als chauffeur maar op verzoek van de voorzitter werd hij al snel betrokken bij de opstart. Johan werd op verzoek van Hans in september gevraagd om ook als teamleider te gaan opereren.

Johan is met name verantwoordelijk voor de vrijwilligers en de klanten. Hij zorgt voor de coördinatie van de intakes bij de abonnees/passagiers, maakt het standby-rooster van de teamleiders en houdt een oogje in het zeil met betrekking tot de roostering van de chauffeurs en planners door de roostermakers. Ook bezoekt hij zieke collega’s en is hij dikwijls op de werkvloer in de Rots te vinden voor coaching, uitleg, een praatje of hulp. Zelf is hij ook nog regelmatig planner.

Hans is de meer operationele man van het tweetal. Als een manusje-van-alles regelt hij de zaken. Of het nu gaat om aanschaf van telefoons, de inrichting van Google Workspace, de aanschaf van computers of het schrijven van teksten. Hij is ook verantwoordelijk voor PR en Communicatie, heeft de website gemaakt en schrijft de persberichten. Doordat zijn takenportefeuille flink gevuld is, schuiven zijn planners-taken steeds meer naar de achtergrond. Hij vult nu de gaten op in het rooster die ontstaan door vakanties en ziektes bij planners.

De twee teamleiders hebben bijna dagelijks contact via whatsapp, telefoon of e-mail over de gang van zaken. Niet onlogisch aangezien er flink gebouwd is en wordt aan de organisatie. Beiden zijn heel tevreden over hoe het nu loopt. Er staat na slechts een half jaar een goedlopende organisatie en uit de reacties van klanten is op te maken dat de meer dan 30 vrijwilligers het prima doen. Uiteraard wordt er links en rechts nog geschaafd aan werkwijzen, procedures, communicatie etc. maar de basis is er nu.
De verhalen van klanten, planners en chauffeurs zijn vaak hartverwarmend. Duidelijk te merken is dat de SSB ertoe doet. De senioren kunnen door de laagdrempelige service en de klantvriendelijke instelling langer in eigen regie blijven en vooral ook (weer) op pad. Ze zijn blij dat ze weer eens naar het dorp kunnen, naar de markt, de kapper, de fysio of naar hun partner in Wereldhuis. De teamleiders zijn trots dat ze zo’n mooie groep vrijwilligers hebben die dit voor elkaar krijgt en waarmaakt!

Aan het woord: Marja van der Meijden

Met mijn bijna 57 jaar ben ik de jongste chauffeur van SSB?. Al jaren zeg ik regelmatig: “Als ik straks met pensioen ben dan ga op de buurtbus rijden, dat lijkt me leuk: een mooie invulling van de vrije tijd”. Zover is het nog niet, ik mag nog 10 jaar werken. Maar na het lezen in de krant van de oproep voor vrijwilligers voor de SSB, dacht ik “waarom wachten”?
Ik werk nog 3,5 dag, maar als ik vrij ben, rijd ik voor het Seniorenvervoer Ik houd van autorijden, ben graag onder de mensen en ben behulpzaam. Inmiddels heb ik een kleindochter en ben een dag per week “oppas-oma”. Kortom mijn week is gevuld maar als het qua tijd lukt blijf ik lekker rijden.
Fijn dat wij de ouderen kunnen helpen naar de fysio, kapper of op bezoek bij familie in Boxtel te gaan.
Nu, na enkele maanden voor SSB gereden te hebben, ben ik blij dat ik die stap gezet heb. Vaak heb je een leuk praatje met de klant, soms hoor je ook de problemen die er zijn door bijvoorbeeld ziekte of gewoon door het oud worden. Gelukkig mag er een grapje gemaakt worden, humor is ook belangrijk! Breng ik een mevrouw naar de kapper bijvoorbeeld voor een feestdag, dan zeg ik “laat er iets moois van maken vandaag, dan kom ik u straks weer feestelijk ophalen” ? en dan geniet ik van de glimlach op haar gezicht.
Inmiddels is er een tweede auto bijgekomen dus voor mij betekent dit dat ‘t project meer dan geslaagd is.
Ik wens alle chauffeurs en gebruikers veel rijplezier toe.

Marja van der Meijden

Buffet 25 maart

Op vrijdag 25 maart organiseerden de teamleiders namens het bestuur een buffet voor alle vrijwilligers van SSB: bestuursleden, teamleiders, planners, chauffeurs, roostermakers én de staf van De Rots werden zo in de gelegenheid gesteld om nader met elkaar kennis te maken, de eerste ervaringen uit te wisselen en om saamhorigheid te kweken..
Het was een uitermate geslaagde bijeenkomst met een prima verzorgde catering.

Gevraagd Bestuursleden OIR

Coöperatie Ouderen in Regie vraagt per 1 sept. a.s. een drietal bestuursleden voor de volgende portefeuilles: Voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kees de Waal, 06-101 145 95 of kwaal@home.nl

Wist u dat …….
– 37 vrijwilligers zich inzetten voor de SSB ?
– er al 150 bonnenboekjes zijn verkocht?
– er nu 130 ingeschreven abonnees zijn?
– ongeveer 10 à 11 ritten per dag gemaakt worden?
– er in totaal 7700 km is gereden?
– in de periode feb. t/m april 82 aanvragen niet ingepland konden worden?
– de SSB dus heel blij is met de 2e auto?
– onze chauffeur Nico Eppink al 46 dagdelen gereden heeft voor de SSB ?

Vincentiusvereniging Boxtel

Op woensdagavond 1 juni ontving SSB-voorzitter Kees de Waal uit handen van Leni Schimmel, voorzitter van Vincentiusvereniging Boxtel, een cheque van € 500.

De Vincentiusvereniging bekommert zich om iedereen in nood; ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De vereniging ondersteunt van harte de Stichting Seniorenvervoer Boxtel. Als blijk van waardering voor de inzet van de SSB is besloten deze erkenning middels deze cheque te onderstrepen. Hartelijk dank, Vincentiusvereniging!!

Colofoon

De Nieuwsbrief van de SSB verschijnt 4 keer per jaar.

Samenstellers:
Barry van Brakel
en
Norbert Klok

Volgend nummer:
1 september 2022

Download nieuwsbrief 1 van 1 juni 2022

Misschien vind je dit ook interessant…

Stichting Seniorenvervoer Boxtel - Europalaan 16 - 5283 AN Boxtel - www.seniorenvervoerboxtel.nl - info@seniorenvervoerboxtel.nl - 06-12 518 715 - kantoor: de Rots

© Seniorenvervoer Boxtel 2021 / Privacyverklaring / Reglement / ANBI