Persbericht 7-11-2022: Seniorenvervoer Boxtel ontmoet 12 nieuwe vrijwilligers

Geschreven door Andre Leermakers

november 7, 2022

Oproep voor Chauffeurs en Planners groot succes

Seniorenvervoer Boxtel ontmoet 12 nieuwe vrijwilligers

Kennismaking in de Rots
De wervingscampagne van Seniorenvervoer Boxtel is een groot succes. 15 Nieuwe vrijwilligers meldden zich aan voor een functie als chauffeur en/of planner. 29 oktober was er daarom een kennismakingsmiddag georganiseerd door de teamleiders in de Rots.

Toename aantal ritten
Schreven we in september nog dat er een flinke groei van het aantal wekelijks ingeplande ritten was naar 60, momenteel worden er meer dan 80 wekelijks ingeplande ritten uitgevoerd. Het totaal aantal ritten per week is inmiddels opgelopen tot 120 à 130 ritten per week! En om klaar te zijn voor een 3e auto was het noodzakelijk 10 nieuwe chauffeurs te werven en 5 nieuwe planners. Vandaar een wervingscampagne via de lokale pers.

Gesprekken en instructie elektrische KIA
Uit de wervingscampagne meldden zich maar liefst 15 geïnteresseerden. Om deze grote groep vrijwilligers snel inzetbaar te krijgen heeft de teamleiding op zaterdag 29 oktober in de Rots een kennismakingsmiddag georganiseerd. De gesprekken werden gevoerd in 2 groepjes door de 2 teamleiders Johan en Hans waarbij Johan bijgestaan werd door chauffeur Nico en Hans door planner Mirjam. Tegelijkertijd kregen anderen de gelegenheid een rit te rijden in één van de 2 KIA’s met Joop of Henk en kregen ze een korte instructie. Planner Henri had zich opgeworpen als gastheer voor de ontvangst met koffie of thee. Op deze manier werd in een middag tijd gekeken of er een match was tussen de 12 aanwezige vrijwilligers, de teamleiding en de aanwezige chauffeurs en planners.

Succesvolle middag
De middag mag als succesvol bestempeld worden, want alle enthousiaste vrijwilligers uit Boxtel en Liempde werden later ingelicht dat Seniorenvervoer graag in zee gaat met hen. Inmiddels zijn alle vrijwilligers aangemaakt in de software, hebben ze hun inloggegevens gekregen en krijgen ze binnenkort instructie van software beheerder André hoe ze hun rittenplanning kunnen inzien of hoe ze rit aanvragen kunnen plannen en verwerken.

Nog 3 kandidaten in de wacht
Teamleiders Johan Pietermans en Hans Mestrum waren in hun nopjes zoveel nieuwe mensen te mogen begroeten. Afgelopen dagen hebben zij nog 3 kandidaten gesproken en inmiddels staan er nog 3 kandidaten in de wacht, die binnenkort een gesprek en rij-instructie gaan krijgen.

De dankbaarheid van de passagiers verbindt de 50 vrijwilligers
Teamleider Hans Mestrum: “Het is mooi dat we nu een groep hebben van 50 vrijwilligers!” Op de vraag van één van de kandidaat vrijwilligers wat de vrijwilligers bindt zei hij: “Eigenlijk zijn we een soort zwerm. We bewegen ons allemaal dezelfde kant op. Zelfs zonder dat we elkaar zien of echt kennen. Wat ons bindt en stuurt is de dankbaarheid van onze abonnees. Die dankbaarheid voelt iedereen en dat versterkt ons saamhorigheidsgevoel. We doen er toe en hebben waarde voor oudere mensen. Zij komen of blijven meer in eigen regie. Wij zijn trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren. Op naar een 3e auto!”

Seniorenvervoer zoekt flinke financiële steun
Het moge duidelijk zijn dat Seniorenvervoer Boxtel de organisatie en de aanschaf van auto’s niet kan bekostigen uit de ritprijs. Vandaar dat het bestuur op zoek is naar flinke financiële steun van bedrijven, winkeliers en/of particulieren: weldoeners, sponsors en donateurs zijn meer dan welkom.
Wethouder van Nistelrooij ondersteunt deze oproep van harte, gaf hij onlangs aan aan de pers toen Seniorenvervoer een cheque van de Gemeente Boxtel van €4000 in ontvangst mocht nemen.

Mocht u iemand kennen die ons financieel kan steunen of bent u zelf geïnteresseerd stuur dan een mail met uw idee of aanbod naar sponsoring@seniorenvervoerboxtel.nl

Als ANBI stichting is uw bijdrage aftrekbaar van de belasting en het past wellicht in uw beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Hopelijk wordt deze oproep net zo succesvol als die voor nieuwe vrijwilligers voor onze succesvolle vrijwilligersorganisatie.

Misschien vind je dit ook interessant…

Stichting Seniorenvervoer Boxtel - Europalaan 16 - 5283 AN Boxtel - www.seniorenvervoerboxtel.nl - info@seniorenvervoerboxtel.nl - 06-12 518 715 - kantoor: de Rots

© Seniorenvervoer Boxtel 2021 / Privacyverklaring / Reglement / ANBI